Коя беше Лидия в Библията?

Коя беше Лидия в Библията? ОтговорМного малко се казва в Библията за Лидия. Има само две споменавания за нея по име в Писанието — в Деяния 16 намираме записа за нейното обръщане и последващото й кръщение (Деяния 16:11–15). От историята на Лидия можем да почерпим няколко полезни подробности за покръстването, по-специално за покръстването на вярващите евреи.

Лидия в Библията е била от Тиатир, но живеела във Филипи, когато срещнала Павел по време на второто му мисионерско пътуване. Тя била продавачка на пурпурен плат, с който Тиатир била известна, тъй като била център на търговията с индиго. Лидия очевидно се е преместила във Филипи, за да извършва търговията си в този град. Археолозите са открили сред руините на Тиатир надписи, отнасящи се до гилдия на бояджиите в града. Възможно е Лидия да е била член на тази гилдия, но няма доказателства от Библията, които да докажат тази подробност.Лидия също беше поклонник на Бог (Деяния 16:14) и когато Павел я намери, тя почиташе съботата, което означава, че вероятно е била еврейка. Разказът за обръщането на Лидия казва, че тя е била събрана с група други жени в съботата на място за молитва близо до реката извън Филипи. Фактът, че Павел, Тимотей, Лука и Сила дойдоха на брега на реката, за да говорят с жените, най-вероятно показва, че във Филипи не е имало достатъчно еврейски мъже, за да отворят там синагога.Лидия чу Евангелието на Исус Христос и Библията казва, че Бог отвори сърцето й, за да обърне внимание на това, което Павел казва (Деяния 16:14). След като повярвала, Лидия била кръстена, заедно с останалата част от дома си. Дали нейното домакинство се отнася само за нейното семейство, или е имало слуги, включени в броя, не е ясно от библейския разказ. След обръщането и кръщението на Лидия, тя настоява Павел и приятелите му да дойдат да останат в дома й, ако преценят, че е вярваща в Господа (стих 15). Лука казва, че тя надделя над нас, което показва пламенността на желанието й да бъде гостоприемна. Мисионерите наистина преценили Лидия като истинска вярваща и останали в дома й, докато били във Филипи.

Покръстването на Лидия бележи началото на нова епоха в Библията. До този момент евангелието не е отивало по-на запад от Мала Азия. Всъщност по време на това пътуване първоначалното намерение на Павел беше да остане в Азия, но Бог промени плановете му. Господ изпрати на Павел видение, призоваващо го на запад през Егейско море и в Македония (Деяния 16:6–10). Лидия, въпреки че е родом от Мала Азия, е първият човек, за който е записано, че е бил спасен в Европа.По-късно в библейската история откриваме, че в Тиатир има църква (Откровение 2:18). Павел не е посетил този град в нито едно от своите мисионерски пътувания и нямаме данни кой може да е основал тази църква. Възможно ли е Лидия да е тази, която донесе Евангелието в родния си град? Възможно е, но в никакъв случай не е сигурно. Библията не казва.

Историята на Лидия в Библията е чудесен пример за Божието провидение и Неговата грижа за вярващите. Лидия беше поклонник на Бога, но подобно на Корнилий в Деяния 10, все още не беше чула Евангелието. Бог пренасочи Павел и приятелите и също така гарантира, че Лидия ще бъде на правилното място в точното време, за да срещне Павел и да чуе добрата новина за Исус. И когато Лидия чу Евангелието, Бог отвори сърцето й, така че тя получи животворното послание. В тази история, толкова пълна с божествена намеса, ние виждаме Божия суверенитет в спасението; както каза Исус: Никой не може да дойде при Мене, ако Отец, Който Ме е изпратил, не ги привлече (Йоан 6:44). Виждаме също така непосредствената връзка, която един нов вярващ има с други вярващи в Христос – Лидия показа гостоприемство към онези, които донесоха добрата новина, и тя нямаше да приеме „не“ за отговор.

Top