Какво е Второто пришествие на Исус Христос?

Какво е Второто пришествие на Исус Христос? ОтговорВторото пришествие на Исус Христос е надеждата на вярващите, че Бог контролира всичко и е верен на обещанията и пророчествата в Неговото Слово. При първото Си пришествие Исус Христос дойде на земята като бебе в ясли във Витлеем, точно както е пророкувано. Исус изпълни много от пророчествата на Месията по време на Неговото раждане, живот, служение, смърт и възкресение. Въпреки това, има някои пророчества относно Месията, които Исус все още не е изпълнил. Второто идване на Христос ще бъде завръщането на Христос, за да изпълни тези оставащи пророчества. При първото Си идване Исус беше страдащият Слуга. При второто Си пришествие Исус ще бъде Цар-победител. При първото Си идване Исус пристигна при най-скромните обстоятелства. При второто Си пришествие Исус ще пристигне с небесните армии до Него.
Старозаветните пророци не са направили ясно това разграничение между двете пришествия. Това може да се види в Исая 7:14, 9:6-7 и Захария 14:4. В резултат на това, че пророчествата сякаш говорят за две личности, много еврейски учени вярваха, че ще има както страдащ Месия, така и Месия-победител. Това, което не успяха да разберат, е, че има само един Месия и Той ще изпълни и двете роли. Исус изпълни ролята на страдащия слуга (Исая, глава 53) в първото Си пришествие. Исус ще изпълни ролята на Избавител и Цар на Израел във второто Си пришествие. Захария 12:10 и Откровение 1:7, описващи второто пришествие, гледат назад как Исус е бил прободен. Израел и целият свят ще скърбят, че не са приели Месията, когато Той дойде за първи път.

След като Исус се възнесе на небето, ангелите казаха на апостолите: „Мъже от Галилея“, казаха те, „защо стоите тук и гледате към небето? Същият този Исус, който беше взет от вас на небето, ще се върне по същия начин, по който сте го видели да отива на небето“ (Деяния 1:11). Захария 14:4 идентифицира местоположението на второто пришествие като Елеонския хълм. Матей 24:30 заявява: В онова време знакът на Човешкия Син ще се яви на небето и всички земни народи ще скърбят. Те ще видят Човешкия Син да идва на небесните облаци със сила и голяма слава. Тит 2:13 описва второто пришествие като славно явление.За второто пришествие се говори най-подробно в Откровение 19:11-16, видях небето да стои отворено и пред мен беше бял кон, чийто ездач се нарича Верен и Истински. Със справедливостта той съди и води война. Очите му са като пламтящ огън, а на главата му има много корони. На него има изписано име, което никой не знае, освен той самият. Той е облечен в дреха, потопена в кръв, и името му е Божието Слово. Небесните войски го следваха, яздейки бели коне и облечени в лен, бял и чист. От устата му излиза остър меч, с който да порази народите. „Той ще ги управлява с железен скиптър.“ Той тъпче пресата на яростта на гнева на Всемогъщия Бог. На дрехата си и на бедрото си има изписано това име: ЦАР НА ЦАЛЕТЕ И ГОСПОДАР НА ГОСПОДАРИТЕ.Top