Какво е пневматология?

Какво е пневматология? ОтговорДумата пневматология идва от две гръцки думи, които означават „вятър, въздух, дух“ и „дума“ – комбинирайки се, за да означават „изучаване на Светия Дух“. Пневматологията е изучаване на Бог Святия Дух, третото Лице на Троицата. Той отговаря на много важни въпроси за Светия Дух:

Кой/какво е Светият Дух? Има много погрешни схващания относно идентичността на Светия Дух. Някои гледат на Светия Дух като на мистична сила. Други разбират Светия Дух като безличната сила, която Бог предоставя на последователите на Христос. Какво казва Библията за идентичността на Светия Дух?Кога / Как получаваме Светия Дух? Тази дискусия е противоречива, защото служенията на Светия Дух често се бъркат. Получаването / обитаването на Духа се случва в момента на спасението. Изпълването с Духа е непрекъснат процес в християнския живот.Какво е кръщението със Святия Дух? Кръщението на Светия Дух може да се определи като тази работа, при която Божият Дух поставя вярващия в единение с Христос и в съюз с други вярващи в Тялото на Христос в момента на спасението.

Как мога да се изпълня с Духа? Важно е да се прави разлика между обитаването и изпълването на Духа. Постоянното обитаване на Духа не е за няколко избрани вярващи, а по-скоро за всички вярващи. Това е в контраст със заповяданото изпълване с Духа, намерено в Ефесяни 5:18.Чудотворните дарове на Духа за днес ли са? Това не е въпрос на това може ли Святият Дух да даде на някого чудотворен дар. Въпросът е дали Светият Дух все още раздава чудотворните дарове днес. Преди всичко друго, ние напълно признаваме, че Светият Дух е свободен да раздава дарове според Неговата воля (1 Коринтяни 12:7-11).

Много християни имат небиблейско възприятие за Светия Дух. Някои разбират Светия Дух като сила или сила, дадена ни от Бог. Това не е библейско. Пневматологията ни учи, че Светият Дух е Личност, с ум, емоции и воля. Светият Дух е „заместникът“ на Исус на земята (Йоан 14:16-26; 15:26; 16:7). Светият Дух се получава при спасение (Римляни 8:9) и е постоянно притежание на всеки вярващ в Христос (Ефесяни 1:13-14). Пневматологията ни помага да разберем тези проблеми и да разпознаем библейските роли на Светия Дух в живота ни днес.

Изучаването на пневматология е от огромна полза за християнина. На страниците на Писанието се изправяме лице в лице с третото Лице на Троицата, Самия Бог по дух, и виждаме Неговото много лично и интимно служение към нас. Чрез Него ние опознаваме Божията любов към нас, защото Божията любов е излята в сърцата ни от Светия Дух, който ни е даден (Римляни 5:5). Да разберем служението на Светия Дух означава да намерим радост в Неговата роля като наш Утешител (Йоан 16:7; Деяния 9:31), който не само ни помага и утешава, но който идва да ни спаси, когато сърцата ни са толкова обременени, че ние не може дори да се моли за облекчение (Римляни 8:26). Когато преследваме познанието на Святия Дух, ние откриваме, за наша голяма радост, че Той не само живее в нас, но го прави завинаги, никога да не ни напусне или изостави (Йоан 14:16). Всички тези истини се изгарят в сърцата ни, когато учим пневматология.

Добър обобщаващ стих за пневматологията е Йоан 16:8-11, „Когато Той (Светият Дух) дойде, Той ще осъди света за вина по отношение на греха и правдата и съда: по отношение на греха, защото хората не вярват в мен; по отношение на правдата, защото отивам при Отца, където вече не можете да Ме видите; и по отношение на съда, защото князът на този свят сега стои осъден.

Top