Какво означава да благославям Господа, душо моя в Псалм 103:1?

Какво означава да благославям Господа, душо моя в Псалм 103:1? ОтговорПсалм 103 започва с това възбуждащо увещание: Благослови Господа, душо моя, и всичко, което е в мен, благославяй святото Му име! (стих 1, ESV). Същата заповед да благославя Господа, о, душа моя! се повтаря в следващия стих (Псалм 103:2, NKJV), в края на псалма (стих 22) и отново два пъти в Псалм 104, стихове 1 и 35. Псалм 103 започва с отделен човек, благославящ Господа с душата си , и завършва с присъединяването на ангелите и цялото творение (стихове 20–22).

Фразата о душа моя се отнася до цялостното същество на автора – неговото вътрешно аз. Новият жив превод представя значението на душа тук в Псалм 103:1 по-прозрачно: Нека всички, които съм аз, да хвалят ГОСПОДА; с цялото си сърце ще хваля Неговото свято име. Когато благославяме Господа с душата си, ние Го възхваляваме с цялото си сърце – с всичко, което сме и всичко, което имаме в себе си.В допълнение към soul, Lexicon на Enhanced Strong дава няколко английски значения за оригиналната еврейска дума ( nephesh ), включително сърцето, себе си, себе си, дишащата субстанция, живото същество, вътрешното същество на човек, самия човек.Да благославяш Господ означава да Го хвалиш. Авторът на Псалм 103 напомня на себе си и на Божиите хора винаги да помнят да хвалят Господа със съсредоточеност от все сърце за Неговата любов, доброта, състрадание, прошка и спасение: Нека всички, които съм аз, да хвалят Господа; нека никога да не забравя добрите неща, които прави за мен. Той прощава всичките ми грехове и лекува всичките ми болести. Той ме изкупва от смъртта и ме увенчава с любов и нежни милости. Той изпълва живота ми с добри неща. Моята младост се подновява като на орела! (Псалм 103:2–5, NLT).

Ние благославяме Господ с душата си, когато се отърсим от апатията, разсеяността и всяка негативност, която може да се е промъкнала в живота ни. Докато използваме ума си, за да си спомним всичко, което Бог е направил за нас, ние предизвикваме страстен отговор на похвала и поклонение, който извира от най-вътрешното ни същество.Когато народът на Израел разбра, че Господ не се е отнесъл с тях според греховете им, те Го възхваляваха ентусиазирано за Неговата неизменна любов: Той разкри характера си на Мойсей и делата си на народа на Израел. ГОСПОД е състрадателен и милостив, бавно се гневи и изпълнен с неизменна любов. Той няма да ни обвинява постоянно, нито ще се сърди вечно. Той не ни наказва за всичките ни грехове; той не се отнася грубо с нас, както заслужаваме. Защото неговата неизменна любов към онези, които се боят от него, е толкова голяма, колкото височината на небето над земята. Той отстрани греховете ни толкова далеч от нас, колкото е изтокът от запад (Псалм 103:7–12, NLT). По същия начин, когато от все сърце изразяваме своята благодарност за Божията милост и благодат към нас като грешници, ние благославяме Господа с душата си.

Псалм 103 е дълбоко евангелски и предпочитан химн на грешниците. Подобни увещания да благославяме Господ с цялото си същество могат да се наблюдават в псалмите: Защо, душо моя, ти си унила? Защо толкова разтревожен в мен? Положете надеждата си на Бог, защото аз все още ще го хваля, моя Спасител и моя Бог (Псалм 42:5; вижте също Псалм 42:11; 43:5; 104:1). От народа на древния Израел до най-смирените грешници днес, ние благославяме Господа с душата си, когато мислим за Божията милост към нас и Неговата изобилна, непоколебима любов: ГОСПОД е като баща на децата си, нежен и състрадателен към тези които се страхуват от него. Защото той знае колко сме слаби; той помни, че сме само прах (Псалм 103:13–14, NLT).

Ние благославяме Господа с душата си, когато не сдържаме нищо в нашата хвала и поклонение пред Него: Сърцето ми, Боже, е непоколебимо; Ще пея и ще правя музика с цялата си душа. Събуди се, арфа и лира! ще събудя зората. Ще Те хваля, ГОСПОДИ, между народите; Ще пея за теб между народите. Защото голяма е любовта ви, по-висока от небесата; вашата вярност достига до небесата (Псалм 108:1–4).

Top