Какво казва Библията за ангелите?

Какво казва Библията за ангелите? ОтговорАнгелите са лични духовни същества, които притежават интелигентност, емоции и воля. Това важи както за добрите, така и за злите ангели (демони). Ангелите притежават интелигентност (Матей 8:29; 2 Коринтяни 11:3; 1 Петър 1:12), показват емоции (Лука 2:13; Яков 2:19; Откровение 12:17) и упражняват воля (Лука 8:28- 31; 2 Тимотей 2:26; Юда 6). Ангелите са духовни същества (Евреи 1:14) без истински физически тела. Въпреки че нямат физически тела, те все пак са личности.
Тъй като те са създадени същества, тяхното знание е ограничено. Това означава, че те не знаят всичко както Бог (Матей 24:36). Те обаче изглежда имат по-големи познания от хората, което може да се дължи на три неща. Първо, ангелите са създадени като порядък на същества, по-високи от хората. Следователно те по рождение притежават по-големи знания. Второ, ангелите изучават Библията и света по-задълбочено от хората и придобиват знания от нея (Яков 2:19; Откровение 12:12). Трето, ангелите придобиват знания чрез продължително наблюдение на човешките дейности. За разлика от хората, ангелите не трябва да изучават миналото; те са го преживели. Следователно те знаят как другите са действали и реагирали в ситуации и могат да предскажат с по-голяма степен на точност как можем да действаме при подобни обстоятелства.

Въпреки че имат воля, ангелите, както всички създания, са подчинени на Божията воля. Добрите ангели са изпратени от Бог, за да помогнат на вярващите (Евреи 1:14). Ето някои дейности, които Библията приписва на ангелите:Те хвалят Бога (Псалм 148:1-2; Исая 6:3). Те се покланят на Бог (Евреи 1:6; Откровение 5:8-13). Те се радват на това, което Бог прави (Йов 38:6-7). Те служат на Бога (Псалм 103:20; Откровение 22:9). Те се явяват пред Бога (Йов 1:6; 2:1). Те са инструменти на Божиите присъди (Откровение 7:1; 8:2). Те носят отговори на молитвата (Деяния 12:5-10). Те помагат за спечелването на хората за Христос (Деяния 8:26; 10:3). Те спазват християнския ред, работа и страдание (1 Коринтяни 4:9; 11:10; Ефесяни 3:10; 1 Петър 1:12). Те насърчават по време на опасност (Деяния 27:23-24). Те се грижат за праведните по време на смъртта (Лука 16:22).Ангелите са съвсем различен ред на съществуване от хората. Хората не стават ангели след като умрат. Ангелите никога няма да станат и никога не са били човешки същества. Бог създаде ангелите, точно както създаде човечеството. Библията никъде не казва, че ангелите са създадени по образ и подобие на Бог, както и хората (Битие 1:26). Ангелите са духовни същества, които могат до известна степен да приемат физическа форма. Хората са предимно физически същества, но с духовен аспект. Най-великото нещо, което можем да научим от светите ангели, е тяхното незабавно, безпрекословно подчинение на Божиите заповеди.

Top