Категория: Исус Христос

Римляните дали на Исус 39 удара с камшик?

Римляните дали на Исус 39 удара с камшик? Точно ли е, че Исус е бил бичуван тридесет и девет пъти?

Прочетете Повече

Какво е значението на Agnus Dei?

Какво е значението на Agnus Dei? Какви са различните значения на Agnus Dei във връзка с това, че Исус е Божият Агнец?

Прочетете Повече

Какво означава, че Исус е Алфата и Омегата?

Какво означава, че Исус е Алфата и Омегата? Какво означава, че Исус е началото и краят?

Прочетете Повече

Какво е значението на кръвта на Христос?

Какво е значението на кръвта на Христос? Защо кръвта на Исус е толкова подчертана в Новия завет?

Прочетете Повече

Защо кръв и вода излязоха от страната на Исус, когато Той беше прободен?

Защо кръв и вода излязоха от страната на Исус, когато Той беше прободен? Какви са били символите на кръвта и водата?

Прочетете Повече

Защо истината за телесното възкресение на Исус Христос е толкова важна?

Защо истината за телесното възкресение на Исус Христос е толкова важна? Важно ли е Исус да е възкресен във физическо тяло?

Прочетете Повече

Какво е христология?

Какво е христология? Какво е Личността и Делото на Исус Христос? Какво ни учи Библията за теологията на Исус Христос?

Прочетете Повече

Христос има ли две естества?

Христос има ли две естества? Има ли Христос една природа или две? Защо е важно да разберем, че Христос има две естества?

Прочетете Повече

Какво е значението на Исус да успокои бурята?

Какво е значението на Исус да успокои бурята? Защо Исус укроти бурята? Защо Исус допусна бурята на първо място?

Прочетете Повече

Може ли Исус да съгреши?

Може ли Исус да е съгрешил (безупречност или безупречност)? Ако Исус не можеше да съгреши, какъв беше смисълът на изкушението?

Прочетете Повече

Дали Исус беше разпнат на кръст, прът или кол?

Дали Исус беше разпнат на кръст, прът или кол? Има ли значение изобщо на какво е бил разпнат Исус?

Прочетете Повече

Каква е историята на разпятието?

Каква е историята на разпятието? Какво беше разпятието? Какво беше да бъдеш разпнат?

Прочетете Повече

Защо Исус прокле смокинята?

Защо Исус прокле смокинята? Ако не беше сезонът за смокини, защо Исус прокле дървото?

Прочетете Повече

Ако Исус беше разпнат в Деня на подготовката, защо вече беше ял пасхалната трапеза?

Ако Исус беше разпнат в Деня на подготовката, защо вече беше ял пасхалната трапеза? Дали Исус беше разпнат в деня, когато беше заклано пасхалното агне?

Прочетете Повече

Къде Еврейските писания пророкуват смъртта и възкресението на Месията?

Къде Еврейските писания пророкуват смъртта и възкресението на Месията? Кои са някои от месианските пророчества в Стария завет?

Прочетете Повече

Какво е значението на върховния камък в Библията?

Какво е значението на върховния камък в Библията? Какво е капкаун? Как Исус е и нашият крайъгълен камък?

Прочетете Повече

Библейско ли е божеството на Христос?

Библейско ли е божеството на Христос? Библията учи ли, че Исус Христос е въплътен Бог?

Прочетете Повече

Бог създаде ли Исус?

Бог създаде ли Исус? Защо е важно да разберем, че Исус не е създаден от Бог?

Прочетете Повече

Исус кръстил ли е?

Исус кръстил ли е някого? Библията записва ли някой, който е бил кръстен от Исус? Защо Исус не е кръстил хората?

Прочетете Повече

Исус наруши ли закона за съботата?

Исус наруши ли закона за съботата? Беше ли изцелението на Исус в събота нарушение на Моисеевия закон?

Прочетете Повече
Top