Как могат женените християни да избегнат емоционални афери?

Как могат женените християни да избегнат емоционални афери? ОтговорЕмоционална афера възниква, когато женен човек споделя емоционална интимност и подкрепа с индивид, различен от неговия/нейния съпруг. Да станеш емоционално интимен с някой, различен от нечий съпруг, може да има смразяващ ефект върху брачните отношения; плюс това, емоционалната интимност често прогресира до физическа интимност, което води до опустошение. Много хора отричат ​​сериозността на емоционалните афери, но такива не са безобидни и могат да разрушат браковете и семействата.

Брачните партньори трябва да споделят проблеми, чувства и нужди един с друг и да определят границите на това, което може да бъде споделено извън брака и на кого. Да имаш приятелства извън брака е здравословно нещо, но разчитането на външни лица за задоволяване на емоционалните нужди може да се превърне в изкушение, особено когато съпрузите прекарват много време разделени. Колегите и другите, с които прекарваме големи блокове от време, могат да станат заместител на емоционалната подкрепа на съпруга. Работните отношения и приятелствата трябва да имат правилни граници, за да се гарантира, че няма да станат неподходящи.Има предупредителни знаци, че едно невинно приятелство може да доведе до емоционална афера. Когато започнем да изпитваме нужда да скрием аспекти на една връзка, ние преминаваме граница в неподходяща територия. Емоционалното разстояние между съпрузите или увеличаването на броя на споровете може да означава, че един съпруг се обръща към друг човек за близост. Интимността изисква близост, а това не може да се случи, ако съпруг/а даде близостта си на някого извън брака.Християните трябва да се пазят от изкушението да се облегнат на някой друг, а не на съпруга, който Бог им е дал. Ето няколко мъдри избора:

1. Не прекарвайте време насаме с никого от противоположния пол, особено с някой, който ви привлича.


2. Не прекарвайте повече време с друг човек, отколкото с половинката си.
3. Не споделяйте с никого интимни подробности от живота си, преди да ги споделите с половинката си.
4. Живейте прозрачно. Правете всичко, сякаш вашият съпруг присъства.
5. Посветете лично време на молитва и изучаване на Библията. Помолете Бог да постави плет около брака ви (Йов 1:10).
6. Поддържайте чист мисловен живот. Не се забавлявайте с фантазии за други хора.
7. Планирайте времето със съпруга/та си на дневна, седмична и месечна база и използвайте това време, за да изградите емоционална близост.

Всички тези избори ще помогнат на християните да идентифицират слабите области и да избегнат изкушението от емоционални афери.

Християнските приоритети поставят брака и семейството на второ място след Господ. Бог е единственият, който може напълно да отговори на нашите нужди и Той е на първо място. Бог създаде брака, за да обедини двама души в един (Битие 2:24). Той иска те да растат заедно и нищо да не ги разделя (Матей 19:6). Брачните партньори трябва да ценят връзката си по начина, по който Господ го прави, и да работят по начини за укрепването им и изграждането на близост. Господ също забранява прелюбодеянието или похотта за лице извън брака (Притчи 6:25; Изход 20:14; Матей 5:28). Хората, които излизат извън замисъла на Господ, за да задоволят своите нужди, грешат срещу Бог и потенциално разрушават взаимоотношенията си (Притчи 6:32; 1 Коринтяни 6:9–20).

Мнозина по света вярват, че женените партньори се нуждаят от пространство до степен да водят отделен живот, за да имат здрави отношения. Библията по никакъв начин не застъпва съзависимостта. Въпреки това, бракът по дефиниция е живот, изживян и планиран заедно; това е взаимозависимост. Тези, които не разбират Божия план за брака, може да смятат, че е нездравословно да споделяте всичко с един човек, но това прави брака различен от всяка друга връзка. Това е благословен съюз между двама души и отразява този на Христос и Неговата църква.

Споделянето на интимност с някой, различен от съпруг, независимо дали интимността е физическа или емоционална, е грях и нарушаване на доверието.

Top