Как мога да възстановя душата си?

Как мога да възстановя душата си? ОтговорЕдинственият библейски пасаж, който съдържа тази фраза, е Псалм 23:3: Той възстановява душата ми. Това е в контекста на Пастира, който води овцете Си към зелени пасища, тихи води и пътеки на правдата. Като християни ние сме овцете на Божието пасище (Псалм 100:3) и само Той може да възстанови душите ни. Възстановяване означава „поправяне, реновиране или връщане в предишно състояние“. Душата е най-дълбоката част от нас, нашият дух и най-вътрешното ни същество. Тъй като Бог е този, който ни е направил, само Той може да ни възстанови, защото само Той знае от какво наистина се нуждаем, за да възстановим душите си.
Бог ни е дал отговорите за възстановяването на душите ни в Библията – Божието Слово (2 Тимотей 3:16-17) и то има отговорите и мъдростта, за да се справим с всичко, с което някога ще се сблъскаме. Той може да ни направи мъдри за спасение (2 Тимотей 3:15), да ни насърчи, когато сме слаби (2 Коринтяни 1:3) и да бъде наш пътеводител към живот в мир и удовлетворение (Псалм 119:97- 105). Въпреки че има всякакви книги, написани от хора, предлагащи светска мъдрост, само Божието Слово е наистина способно да възстанови душата и да предложи надежда във времена на бедствие.

Разбира се, възстановяването на душата е възможно само за онези, чиито души са били изкупени чрез вяра в Христос. Исус обеща почивка на всички, които ще дойдат при Него (Матей 11:28-30), така че е важно да сме сигурни в нашето спасение и връзката си с Бога. Само онези, които наистина са новородени в Христос, могат да изпитат мира и радостта, които Бог е обещал в Словото Си.За щастие, Бог ни е осигурил, когато сме изправени пред обезсърчение, изпитания и изкушения. Той предостави три основни източника на насърчение и сила. Първо, Той ни е дал Словото Си, за да ни води, да ни насърчава и да ни храни духовно. Трябва да отделим време да го четем, да слушаме как се проповядва (Римляни 10:17) и най-вече да му се подчиняваме (Псалм 119:2; Притчи 3:1-2; Яков 1:25). Второ, Бог също ни е дал привилегията и силата на молитвата (Матей 7:7-11; Марк 11:24-25; Йоан 15:7; Евреи 4:16; 1 Йоан 5:14). Трябва да отнесем нашите проблеми, обезсърчението и умората си към Бог в молитва, знаейки, че Той ни обича и се грижи за нас (1 Петър 5:6-7). Трето, Той ни е дал други християни, които да ни насърчават и подкрепят (Еклисиаст 4:9-19; Ефесяни 4:29; Евреи 3:13). Важно е да бъдете част от здрава, добре балансирана църква и редовно да се покланяте и да общувате с други вярващи (Евреи 10:23-25). Християните, които са преминали през подобни борби, могат да бъдат чудесен източник на насърчение и помощ, докато преминаваме през мрачни времена (2 Коринтяни 1:3-4).Обезсърчението по време на беда и скръб не е необичайно. В цялата Библия виждаме примери за благочестиви мъже и жени, които са се сблъсквали с подобни ситуации. Тези примери могат да ни послужат като насърчение днес, защото същият Бог, който им е бил верен тогава, ще ни бъде верен и днес. Полезно е да започнем с четене на псалмите, защото цар Давид е написал много от тях през мрачните времена в живота си и те могат да ни послужат за насърчение, когато сме депресирани, уморени и обезсърчени. Тъй като Давид беше изпитал радостта на душа, възстановена от Бог, той можеше да напише красивите думи на 23-ия псалм: Той възстановява душата ми.

Top