Как мога да преодолея болката от предателството?

Как мога да преодолея болката от предателството? ОтговорПредателството е грубо нарушаване на доверието и може да бъде една от най-опустошителните форми на болка, причинена на човешкото същество. Страданието от предателството често се увеличава от чувство за уязвимост и излагане. За мнозина болката от предателството е по-лоша от физическото насилие, измамата или предразсъдъците. Предателството разрушава основата на доверието.

Давид не беше чужд на предателството: Ако враг ме обиждаше, можех да го издържа; ако врагът се надигаше срещу мен, можех да се скрия от него. Но това си ти, човек като мен, моят спътник, мой близък приятел, с когото някога се радвах на сладко общение, докато вървяхме с тълпата в Божия дом (Псалм 55:12-14). Колкото по-близка е връзката, толкова по-голяма е болката от предателството.Исус познаваше болката от предателството от първа ръка. Най-лошото, най-коварното предателство на всички времена беше предателството на Юда към Исус за тридесет сребърника (Матей 26:15). Дори моят познат приятел, на когото имах доверие, който яде хляба ми, вдигна петата си срещу мен (Псалм 41:9; вж. Йоан 13:18). Но Исус не стана отмъстителен, огорчен или ядосан. Точно обратното. След като получи целувката на предателя, Исус се обърна към Юда като към приятел (Матей 26:50).Въпреки болката, има начин да преодолеем предателството. Силата идва директно от Бог и силата на прошката.

След като Дейвид оплаква разбитото доверие в Псалм 55, той намеква как да преодолее болката. Той казва: Но аз викам към Бога и Господ ме спасява. Вечер, сутрин и обед викам в скръб и Той чува гласа ми (Псалм 55:16-17).Първият ключ е да извикате към Бог. Въпреки че може да искаме да нанесем удар на предателя, трябва да отнесем каузата си към Господ. Не отплащайте на злото със зло или на обидата с обида, а с благословение, защото за това сте призовани, за да наследите благословение (1 Петрово 3:9).

Друг ключ към преодоляването на болката от предателството е да си спомним примера на Исус. Нашата грешна природа ни подтиква да отплащаме на злото със зло, но Исус ни учи друго: Не се съпротивлявайте на злия човек. Ако някой ви удари по дясната буза, обърнете към него и другата. . . . Молете се за онези, които ви преследват (Матей 5:39, 44). Когато Исус беше малтретиран, той не отвърна на насилие (1 Петър 2:23). Трябва да се съобразяваме с Неговия пример, като не отплащаме злоупотребата за злоупотреба, включително злоупотребата с предателство. Вярващите трябва да правят добро дори на онези, които им вредят. [Моля, имайте предвид, че това не означава, че не трябва да се търси правилно наказателно правосъдие в случаи на злоупотреба, бизнес нарушения и т.н. Въпреки това търсенето на такава справедливост не трябва да бъде мотивирано за желание за отмъщение.]

Друг мощен ключ за преодоляване на горчивината на предателството е нашата дадена от Бога способност да простим на предателя. Думата прошка включва думата давам. Когато изберем да простим на някого, ние всъщност даваме на този човек подарък – свободата от лично отмъщение. Но вие също си давате подарък – живот без злоба. Промяната на горчивината и гнева си за любовта към Бога е чудесна, животворна размяна.

Исус учи, че да обичаме ближния си като себе си, трябва да бъдем инициативни: Но аз ви казвам: обичайте враговете си и се молете за онези, които ви гонят (Матей 5:44). Без съмнение е изключително трудно да простим на човек, който е предал нашето доверие. Това е възможно само с Бог (вж. Лука 18:27).

Тези, които са изпитали Божията любов, разбират какво означава да бъдеш обичан безусловно и незаслужено. Само с помощта на Божия Дух можем да обичаме и да се молим за онези, които се стремят да ни навредят (Римляни 12:14-21).

Top