Категория: Светия Дух

Каква беше целта на подаръците от библейските знаци?

Каква беше целта на подаръците от библейските знаци? Дали Духът все още дава дарове на „знака“, а именно езици, пророчество, чудеса и т.н.?

Прочетете Повече

Трябва ли да говорите на езици, за да бъдете спасени?

Трябва ли да говорите на езици, за да бъдете спасени? Дали говоренето на езици е необходимо доказателство за спасение?

Прочетете Повече

Какво е кръщението със Святия Дух?

Какво е кръщението със Святия Дух? Кога/как вярващите се кръщават в Святия Дух?

Прочетете Повече

Как мога да се изпълня със Святия Дух?

Какво означава да бъдеш изпълнен със Святия Дух? Еднократно събитие ли е изпълването/изпълването на Светия Дух или непрекъснат процес?

Прочетете Повече

Каква е била ролята на Светия Дух в Стария Завет?

Каква е била ролята на Светия Дух в Стария Завет? Как ролята на Светия Дух днес е различна от тази в Стария Завет?

Прочетете Повече

Библейско ли е да бъдеш убит в Духа?

Библейско ли е да бъдеш убит в Духа? Библията описва ли нещо подобно на това да бъдеш убит в Духа?

Прочетете Повече

Каква е ролята на Светия Дух в живота ни днес?

Каква е ролята на Светия Дух в живота ни днес? Как ролята на Светия Дух днес е различна от тази в Стария Завет?

Прочетете Повече

Има ли списък с библейски духовни дарби?

Има ли списък с библейски духовни дарби? Колко духовни дарби има? Кои са различните духовни дарби, които Библията изброява?

Прочетете Повече

Как Бог разпределя духовни дарби?

Как Бог разпределя духовни дарби? Ще ми даде ли Бог духовния дар, който искам?

Прочетете Повече

Проучване на духовните дарби – какви са различните духовни дарби, споменати в Библията?

Проучване на духовните дарби – какви са различните духовни дарби, споменати в Библията? Как мога да разбера какви са различните духовни дарби?

Прочетете Повече

Има ли някаква стойност от теста/инвентара/оценката на духовните дарби?

Има ли някаква стойност от теста/инвентара/оценката на духовните дарби? Какъв е библейският начин да определим какви са нашите духовни дарби?

Прочетете Повече

Какво означава да ходиш в Духа?

Какво означава да ходиш в Духа? Какво е ходене в Духа? Как мога да позволя на Светия Дух да ме води в духовното ми ходене?

Прочетете Повече

Кои са някои от символите на Светия Дух в Библията?

Кои са някои от символите на Светия Дух в Библията? Защо символите често се използват за обозначаване на Светия Дух?

Прочетете Повече

Говоренето на езици доказателство ли е за наличието на Святия Дух?

Говоренето на езици доказателство ли е за наличието на Святия Дух? Трябва ли всеки да очаква да получи дара на езиците заедно със Святия Дух?

Прочетете Повече

Какво прави Святият Дух?

Какво прави Святият Дух? Каква е дейността на Светия Дух в живота на християните?

Прочетете Повече

Какъв е духовният дар на разпознаването на духове?

Какъв е духовният дар на разпознаването на духове? Ако човек има дарбата да различава духовете, какво може да направи?

Прочетете Повече

Какъв е духовният дар на тълкуването на езици?

Какъв е духовният дар на тълкуването на езици? Как дарбата за тълкуване на езици е свързана с дарбата за говорене на езици?

Прочетете Повече

Какъв е духовният дар на управление?

Какъв е духовният дар на управление? Как мога да разбера дали имам административна дарба?

Прочетете Повече

Какъв е духовният дар на вярата?

Какъв е духовният дар на вярата? Каква специална способност притежава човек с дара на вярата?

Прочетете Повече

Какъв е дарът на насърчението?

Какъв е дарът на насърчението? Каква специална способност притежава човек с дарбата на насърчението?

Прочетете Повече
Top