Категория: Вечност

Библейски звучат ли книги като 90 минути в рая, раят е истински и 23 минути в ада?

Бог води ли хората в Рая и Ада и/или дава ли на хората видения за Рая и Ада? Библейски звучат ли книги като 90 минути в рая, раят е истински и 23 минути в ада?

Прочетете Повече

Душите на абортирани бебета отиват ли в рая?

Душите на абортирани бебета отиват ли в рая? Бебетата, които са абортирани автоматично ли се спасяват и получават ли достъп в рая?

Прочетете Повече

Какво е пазвата на Авраам?

Какво е пазвата на Авраам? Как лоното на Авраам е свързано с рая, рая, ада, ада и шеола?

Прочетете Повече

Има ли задгробен живот?

Има ли задгробен живот? Какво казва Библията за отвъдния живот? Има ли доказателства за задгробен живот?

Прочетете Повече

Библейски звучи ли свидетелството на Анджелика Замбрано за преживяването на рая и ада?

Библейски звучи ли свидетелството на Анджелика Замбрано за преживяването на рая и ада? Бог води ли хората в Рая и Ада и/или дава ли на хората видения за Рая и Ада?

Прочетете Повече

Библейски ли е анихилационизмът?

Библейски ли е анихилационизмът? Ерес ли е да вярваме в унищожението на нечестивите след смъртта? Вечни ли са страданията в ада или само пламъците?

Прочетете Повече

Пепел за пепел ли е, прах за прах в Библията?

Пепел за пепел ли е, прах за прах в Библията? Какво е значението на пепел за пепел, прах за прах?

Прочетете Повече

Какво казва Библията за ореолите?

Какво казва Библията за ореолите? Ще има ли всеки човек ореол в небето?

Прочетете Повече

Какви тела ще имат хората в ада?

Какви тела ще имат хората в ада? Ще имат ли хората в ада физически тела? Как би могло нещо физическо да оцелее в пламъците на ада?

Прочетете Повече

Какви съболезнования трябва да изкаже християнинът на някой, който е наранен след смъртта на близък човек?

Какви съболезнования трябва да изкаже християнинът на някой, който е наранен след смъртта на близък човек? Как мога да осигуря утеха на някой, който е загубил любим човек?

Прочетете Повече

Какво трябва да бъде фокусът на християнското погребение?

Какво трябва да бъде фокусът на християнското погребение? Как християнското погребение трябва да се различава от нехристиянското?

Прочетете Повече

Какво е условно безсмъртие?

Какво е условно безсмъртие? Какво е условен? Какво е условност и в какво вярват условните? Ерес ли е условното безсмъртие/унищожението?

Прочетете Повече

Божествената комедия/Адът на Данте библейски точно описание на рая и ада ли е?

Божествената комедия / Адът на Данте библейски точно описание на рая и ада ли е? Има ли такова място като Чистилище? Има ли различни степени на страдание в Ада и различни нива на Рая?

Прочетете Повече

Адът съществува ли?

Адът съществува ли? Реален ли е адът? Има ли доказателства, че адът съществува? Какво казва Библията за ада?

Прочетете Повече

Отиват ли гейовете в рая?

Отиват ли гейовете в рая? Има ли нещо общо да бъдеш гей с определянето на нечия вечна съдба?

Прочетете Повече

Какво ще правим на небето?

Какво ще правим на небето? Какво се случва в рая? Какво ще правим в рая? Ако сме в рая завинаги, няма ли в крайна сметка да стане скучно?

Прочетете Повече

Небето реално ли е?

Небето реално ли е? Как можем да сме сигурни, че има място, наречено Небе?

Прочетете Повече

Какво казва Библията за това кога Бог ще ни съди?

Какво казва Библията за това кога Бог ще ни съди? Дали сме съдени веднага след смъртта или след последните времена?

Прочетете Повече

Какво е Денят на Страшния съд?

Какво е Денят на Страшния съд? Кога ще настъпи Денят на Страшния съд? Какво точно ще се случи в Деня на Страшния съд?

Прочетете Повече

Какво е съдилище на Христос?

Какво е съдилище на Христос / Bema Seat на Христос? Ако всички грехове на вярващия са простени, какво има Христос да съди на съда??

Прочетете Повече
Top